• Català
  • English
  • Español

Comité Científic Asessor

El Comitè Científic Assessor està format per set destacats científics de reconegut prestigi internacional. El Comitè és responsable de l'avaluació periòdica dels programes d'investigació i grups del CRAG, i col • labora en el disseny de l'estratègia científica i les activitats de recerca relacionades.

Carole Caranta,
National Institute for Agricultural Research (INRA), France

George Coupland,
Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Cologne, Germany

Fernando García Arenal,
Centre for Plant Biotechnology and Genomics (CBGP) UPM-INIA, Madrid, Spain

Chris Haley,
Roslin Institute, Edinburgh, UK

Cathie Martin,
John Innes Centre, Norwich, UK

Daniel Zamir,
University of Jerusalem, Israel