• Català
  • English
  • Español

Serveis

Concursos Públics del CRAG
El CRAG està actualment fent servir la plataforma oficial de la Generalitat de Catalunya per a publicar i gestionar tots els concursos públics. La web està publicada en diferents idiomes inclòs l’anglès.Tenders

Pot trobar tots els detalls de les licitacions actuals del CRAG visitant la següent adreça web: Concursos Oficials CRAG.Email de contacte: concursos.publicsatcragenomica.es

Relatiu a la licitació d’un contracte de serveis, (95/2018)

Servei de neteja de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG (Centre d’Excel·lència Severo Ochoa 2016-2019) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte de serveis , (92/2017)

Servei de seqüenciació d'ADN per a obtenir la seqüència del transcriptoma de diferents teixits i espècies vegetals (principalment de les espècies Arabidopsis Thaliana, Sorghum bicolor i Marchantia Polimorpha) per al Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG (Centre d’Excelència Severo Ochoa 2016-2019) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l’adjudicació d’un contracte de serveis, (89/2017)

Renovación de la web corporativa del CRAG así como de su identidad visual.

Relatiu a l’adjudicació d’un contracte de serveis , (87/2016)

Servei d’auditoria pel Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l’adjudicació d’un contracte de serveis , (86/2016)

Servei de control del sistema centralitzat i acreditació personal de serveis de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte de serveis, (84/2016)

Servei de vigilància i seguretat de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG (Centre d’Excelència Severo Ochoa 2016-2019) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a una contractació de servei, (81/2016)

Servei de neteja de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l’adjudicació d’un contracte de serveis , (80/2015)

Servei de control del sistema centralitzat i acreditació personal de serveis de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l’adjudicació d’un contracte de serveis , (79/2015)

Seqüenciació d’ADN per a obtenir la seqüencia del transcriptoma de fetge, teixit adipós i múscul en un total de 72 mostres de RNA de porcí per al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG).

Relatiu a l’adjudicació d’un contracte de serveis, (75/2015)

Servei de servei de transcriptòmica d’arròs i anàlisi bioinformàtic per al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

Relatiu a una contractació de servei , (72/2015)

Servei de Seguretat i Vigilancia de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a una contractació de servei , (71/2015)

Servei de neteja de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a una contractació de servei, (69/2014)

Contractació del servei de control del sistema centralitzat i acreditació personal de serveis de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB en Bellaterra

Relatiu a una contractació de servei, (68/2014)

Contractació d’un servei de seqüenciació d’ADN de genotips de Prunus per al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG).

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de Serveis

Servei de Seguretat i Vigilancia de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte serveis

Servei de neteja de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte serveis, (62/2013)

Servei de neteja de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte serveis

Servei de Seguretat i Vigilancia de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de Serveis

Servei de fenotipat (determinació de diverses característiques de cultiu: formació d’alt rendiment  tolerància a estrés biòtic i abiòtic i qualitat) en condicions de camp a la localitat de Gimenells en secà i regadiu en col·leccions de germoplasma de cereals. Assajos en condicions de camp per al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de Serveis

Servei de Seguretat i Vigilancia de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de serveis

Servei de neteja de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte serveis

Servei de Seguretat i Vigilancia de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte serveis

Servei de neteja de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de serveis

Trasllat de càmeres per al cultiu de plantes i per a cultiu invitro de l’actual seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) a Barcelona a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de serveis, (27/07/2009)

Realització del projecte i direcció facultativa per les obres complementàries necessàries al projecte de la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.