• Català
  • English
  • Español

Subministraments

Concursos Públics del CRAG
El CRAG està actualment fent servir la plataforma oficial de la Generalitat de Catalunya per a publicar i gestionar tots els concursos públics. La web està publicada en diferents idiomes inclòs l’anglès.Tenders

Pot trobar tots els detalls de les licitacions actuals del CRAG visitant la següent adreça web: Concursos Oficials CRAG.Email de contacte: concursos.publicsatcragenomica.es

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministraments, (93/2018)

Subministrament de xips de genotipat massiu caprí GOATSNP50 BEADCHIP per al Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG (Centre d’Excel·lència Severo Ochoa 2016-2019) al parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament, (94/2018)

Subministrament i instal·lació dels sistemes i modificacions necessàries per a l’adaptació d’una cabina d’hivernacle a les instal·lacions del Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG (Centre d’Excel·lència Severo Ochoa 2016-2019) a Torre Marimon, al municipi de Caldes de Montbui

Relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament, (91/2017)

Subministrament i instal·lació d’un microscopi vertical, motoritzat i amb fluorescència per al Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG (Centre d’Excel·lència Severo Ochoa 2016-2019) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministraments, (90/2017)

Subministrament i instal·lació de les millores necessàries per a l’augment de les capacitats tècniques d’un microscopi confocal Leica TCS-SP5 del servei de microscopia del Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG (Centro de Excelencia Severo Ochoa 2016-2019) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament, (88/2017)

Subministrament i instal·lació dels sistemes i modificacions necessàries per a l’adaptació d’una cabina d’hivernacle a les instal·lacions del Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG (Centre d’Excelència Severo Ochoa 2016-2019) a Torre Marimon, al municipi de Caldes de Montbuí.

Relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament, (85/2017)

Subministrament de recintes isotèrmics visitables i compactes per a la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG (Centre d’Excelència Severo Ochoa 2016-2019) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Avís: SE AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES 22 DIES. PER TANT, ES PODRAN PRESENTAR OFERTES FINS EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2017 A LES 14:00 h.

Relatiu a una contractació de subministrament , (83/2016)

Subministrament de recintes isotèrmics compactes per a la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG (Centre d’Excelència Severo Ochoa 2016-2019) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a una contractació de subministrament , (82/2016)

Subministrament de recintes isotèrmics visitables per a la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG (Centre d’Excelència Severo Ochoa 2016-2019) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament , (78/2015)

Subministrament de xips de genotipat d’alta densitat de porc, així com els consumibles i reactius necessaris per al seu us per al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a una contractació de subministrament , (74/2015)

Subministrament de 10 xips de genotipat d’alta densitat (200k SNP) de conill per al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament , (76/2015)

Subministrament d'energia elèctrica pel Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a una contractació de subministrament, (73/2015)

Subministrament d'energia elèctrica pel Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament , (70/2014)

Subministrament de dues càmeres de cultiu per al laboratori de bio seguretat de nivell II de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB en Bellaterra

Relatiu a una contractació de subministrament, (67/2014)

Subministrament d'energia elèctrica pel Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament

Subministrament d'energia elèctrica pel Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l’adjudicació d’un contracte de subministrament

Subministrament i instal·lació de la climatització i mobiliari del nou laboratori de bio seguretat de nivell II de la seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament

Subministrament d'energia elèctrica pel Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l’adjudicació d’un contracte de subministrament

Subministrament i instal·lació d’un nou equip d’enmagatzement de dades  d’alta densitat per al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) a la seva seu de Bellaterra al Parc científic de la UAB

Relatiu a l’adjudicació d’un contracte de subministrament

Subministrament i instal•lació de nodes de còmput per ampliar la plataforma de càlcul científic i bioinformàtica del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) a la seva seu de Bellaterra al Parc científic de la UAB

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament

Subministrament i instal·lació d’un sistema d’emmagatzemament de dades bioinformàtiques d’alta densitat per al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament

Subministrament d'energia elèctrica pel Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal·lació

Subministrament i instal·lació d’un equip de PCR a temps real en placa de 96 i 384 pouets i un bloc de 384 pouets per al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament

Subministrament d'energia elèctrica pel Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal·lació

Subministrament i instal·lació d’un sistema de control d’accés i presència  per a  la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal·lació

Subministrament i instal.lació de cortines per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament

Subministrament i instal•lació d’un sistema confocal espectral amb sistema de escaneig d’alta resolució per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament

Subministrament i instal•lació del sistema d’impressió per a  la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament

Subministrament i instal·lació de dues càmeres visitables per al creixement de plantes per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament

Subministrament i instal•lació d’una càmera freda per a conservació de llavors per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament

Subministrament i instal•lació d’un sistema de gestió de recursos empresarials (ERP) que permeti unificar les àrees funcionals del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) a la seva nova seu al Parc científic de la UAB

Relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament.

Subministrament i instal·lació de dues càmeres visitables per al creixement de plantes per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament

Subministrament i instal·lació de l’ampliació de l’equipament i mobiliari de laboratori de la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament

Subministrament i instal•lació d’un sistema de gestió de recursos empresarials (ERP) que permeti unificar les àrees funcionals del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) a la seva nova seu al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament.

Subministrament i instal•lació d’un sistema confocal espectral amb sistema de escaneig d’alta resolució per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal·lació

Subministrament i instal.lació de la zona de neteja tècnica i esterilització de la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament, (02/08/2010)

Subministrament i instal·lació d’un sistema confocal espectral amb sistema de escaneig d’alta resolució per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament, (02/08/2010)

Plec de clàusules particulars per al subministrament i instal·lació d’un sistema confocal espectral amb sistema de escaneig d’alta resolució per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal·lació, (19/07/2010)

Subministrament i instal·lació de taules de cultiu amb finalitats d’investigació per a l’hivernacle de la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal·lació, (27/05/2010)

Subministrament i instal·lació d’un sistema de captura i anàlisi de imatges de Fluorescència, Quimioluminescència i Digitalització per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal.lació , (17/05/2010)

Subministrament i instal•lació d’un lector multimode per mitjà de UV per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal.lació, (06/04/2010)

Subministrament de cadires de treball per a laboratori per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal.lació, (10/03/2010)

Subministrament i instal·lació de cinc agitadors orbitals de sobretaula termostatitzats per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un concurs Obert, (09/02/2010)

Subministrament i instal·lació dels hivernacles de la nova seu del Centre de recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament, (25/01/2010)

Plec de clàusules administratives pel subministrament de cadires de treball per a laboratori per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc Científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament, (21/01/2010)

Subministrament de cadires de treball per a laboratori per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc Científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal.lació, (20/01/2010)

Subministrament i instal.lació de la plataforma BioMark per a la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc Científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal.lació, (13/01/2010)

Subministrament i instal.lació de mobiliari i complements per a oficines i espais comuns de la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc Cietífic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a la adjudicació d'un contracte de subministrament i instal.lació, (21/12/2009)

Subministrament i instal.lació del control d'accès mitjançant passadissos motoritzats per a la nova Seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal.lació, (17/11/2009)

Subministrament i instal.lació de tres centrífugues i elements necessaris pel seu funcionament per la noa seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a la licitació d'un contracte de suministrament i instal.lació, (09/11/2009)

Subministrament i instal.lació del control d'accés mitjançant passadissos motoritzats per a la nova seu del CRAG al parc científic de la UAB a Bellaterra

Relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament i instal.lació, (21/10/2009)

Subministrament i instal.lació tres centrífugues i elements necessaris pel seu funcionament per a la nova seu del Centre de recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal.lació, (31/07/2009)

Subministrament i instal.lació de la zona de neteja tècnica i esterilització de la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal.lació: Mobiliari laboratori, (31/07/2009)

Subministrament i instal.lació de l'equipament i mobiliari de laboratori de la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc científic de la UAB a Bellaterra.

Relatiu a l'adjudicació d'un contracte de subministrament i instal.lació, (09/07/2009)

Subministrament i instal.lació dels hivernacles de la nova seu del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) al Parc Científic de la UAB a Bellaterra.

Clàusules administratives concurs obert, (03/03/2009)

Plec de clàusules administratives del subministrament i instal·lació de l'equipament i mobiliari de laboratori de la nova seu del CRAG al parc científic de la UAB a Bellaterra.

Anunci relatiu a concurs obert, (24/02/2009)

Anunci relatiu al subministrament i instal-lació de l'equipament i mobiliari de laboratori de la nova seu del CRAG al parc científic de la UAB a Bellaterra.

Clàusules administratives concurs obert, (16/02/2009)

Plec de clàusules administratives del subministrament i instal-lació dels hivernacles de la nova seu del CRAG al parc científic de la UAB a Bellaterra.

Anunci relatiu a concurs obert, (16/02/2009)

Anunci del subministrament i instal-lació dels hivernacles de la nova seu del CRAG al parc científic de la UAB a Bellaterra.

ANUNCI relatiu a la licitació d'un contracte de subministrament, (18/12/2006)

Organisme contractant: Consorci CSIC-IRTA Objecte: Subministrament i instal•lació d’un Microscopi Confocal amb Microtomo de rotació manual i Lupa de Fluorescència. Número d'expedient: 8/2006 Tramitació: ordinària Tipus de licitació: concurs públic en procediment obert. Pressupost màxim de licitació: 348.000 € (IVA inclòs) Unitat Administrativa on els licitadors poden obtenir documentació relativa a la contractació: Consorci CSIC-IRTA (C/Jordi Girona Salgado, 18-26 - 08034 Barcelona, telèfon 93.4006100 ext. 327, dolors.rodriguezatirta.es) en horari laborable de 9 a 14 h, Garantia Provisional: 2% sobre el pressupost de licitació. Garantia Definitiva: 4% sobre el pressupost d’adjudicació Mitjans d'acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica o professional: Els que s'estableixin en els articles 16 i 18 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Lloc de presentació de proposicions: les proposicions s'han de lliurar en mà al al Despatx 613 del Consorci CSIC-IRTA (C/. Jordi Girona Salgado 18-26 – 08034 Barcelona) en horari laborable de 9 a 14 h. No obstant això, les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d'admissió. En aquest cas, cal justificar la data d’imposició de l’oferta mitjançant fax (93 2045904) o telegrama durant el mateix dia a la atenció de Lola Rodríguez, 6ª planta. Termini de presentació: les 14 h. del dia 9 de febrer del 2007. Dia i hora d'obertura de proposicions: es realitzarà a les 11 h del dia 15 de febrer de 2007, a la seu del Consorci CSIC-IRTA (C/. Jordi Girona Salgado 18-26 – 08034 Barcelona). Dia i hora d’obertura de proposicions: es realitzarà a les 11 h del dia 15 de febrer de 2007, a la seu del Consorci CSIC-IRTA (C/. Jordi Girona Salgado 18-26 – 08034 Barcelona). Documents que han de presentar els licitadors: els que figuren al plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb el que està previst en el RD 1098/2001, segons les circumstàncies de cada licitador. Barcelona, a 13 de desembre de 2006 Pere Puigdomènech i Rosell Director.