• Català
  • English
  • Español
18 abr. 2017 to 3 maig 2017

Congrés: Cicle de Conferències sobre Agricultura i Desenvolupament Humà

L’agricultura és una de les activitats essencials de la nostra societat. Ens proporciona els aliments que necessitem per viure i una multitud d’altres productes com la fusta per la construcció o el cotó per vestir-nos. I serà difícil que aquesta situació canviï molt en el futur que podem predir. L’agricultura es basa en la feina dels pagesos que ha canviat de forma radical en el darrer segle i de tota mena de factors que incideixen sobre ella. Al present cicle de conferències es presentaran alguns d’aquests factors científics, sociològics o econòmics des d’una perspectiva històrica. Es tracta d’aspectes que són necessaris per comprendre l’evolució de l’agricultura però també per acompanyar el seu futur, el qual haurà de respondre a les necessitats de l’entorn de creixement de la població humana i de les seves necessitats i de canvi climàtic en què ens trobem.

 

Pere Puigdomènech

Professor d’investigació del CSIC al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

 

Dates

 

- Dimarts 18 d’Abril, 19h: “La tecnologia que mengem”

 

- Dimecres 26 d’Abril, 19h: “Revolució agrària i revolució industrial a la Catalunya dels últims 300 anys”

 

- Dimecres 3 de Maig, 19h: "El sistema agroalimentario en el siglo XXI: consecuencias sobre los precios

 

Lloc:  Sala d’Actes de la Biblioteca Sagrada Família–Josep M. Ainaud de Lasarte (Carrer de Provença, 480)

Entrada lliure

 

La tecnologia que mengem

La primera revolució agrària, que va ocórrer al neolític fa uns 10.000 anys, va canviar radicalment la manera de viure dels humans, ja que ens va obrir la porta a organitzar-nos en poblacions sedentàries, deixant enrere la vida nòmada. A partir d’aquell moment, els humans vam començar a modificar les espècies vegetals a la nostra conveniència. Començava així el llarg procés de domesticació de les especies salvatges. Molts milers d’anys després, als segles XIX i XX, els humans vam viure un seguit d’avenços tecnològics dirigits a la millora dels cultius vegetals. Aquest coneixement ha permès que els humans iniciéssim el segle XXI amb capacitat tecnològica suficient com per a dissenyar les plantes en funció de les nostres necessitats. En aquesta conferència farem un recorregut històric per l’agricultura (des del neolític fins a la transgènesi i l’edició gènica) i veurem l’impacte que ha tingut l’aplicació de la (bio)tecnologia sobre el nostre benestar.

Ponent:David Caparrós-Ruiz, investigador del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) CSIC-IRTA-UAB-UB.

 

Revolució agrària i revolució industrial a la Catalunya dels últims 300 anys

La Revolució Agrària dels segles XVII i XVIII a Anglaterra va jugar un paper decisiu en la posada en marxa de la Revolució Industrial, proporcionant aliments més barats, primeres matèries, capital i divises, mà d’obra barata i un mercat per als productes industrials. En canvi, en el cas de la industrialització a Catalunya o altres zones mediterrànies sovint s’ha minimitzat la contribució del sector agrari a les transformacions econòmiques, i s’ha senyalat el retard d’aquest sector clau com un dels factors que explicarien, en part, la debilitat d’aquests processos d’industrialització. En aquesta conferència veurem com una anàlisi més profunda del sector agrari català als segles XVIII i XIX ens permet descobrir que aquest també va evolucionar, es va transformar i va contribuir de forma destacada, encara que més modesta, a la industrialització. Es tractaria d’un model mediterrani diferenciat del de l’Europa humida. Dècades més tard, seria la indústria la que tornaria “el favor” al sector agrari català proporcionant els factors productius que permetien superar les limitacions del creixement de l’agricultura orgànica avançada catalana.

Ponent: Xavier Cussó, professor del Departament d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 

El sistema agroalimentario en el siglo XXI: consecuencias sobre los precios

Des que l’any 2007 es va produir un increment significatiu del preu de les primeres matèries, els mercats agroalimentaris han experimentat importants variacions de preus. Els organismes internacionals no han sigut aliens a les potencials conseqüències d’aquestes variacions posant de moda el concepte de volatilitat dels mercats, concepte restringit quasi exclusivament fins la data als mercats financers. Aquesta conferència s’iniciarà amb la definició del concepte de volatilitat i relativitzarà la seva magnitud des d’una perspectiva històrica. A continuació s’analitzaran les possibles causes que van desencadenar aquesta situació, així com les seves conseqüències, i finalment es valoraran les polítiques adoptades per a mitigar els seus efectes.

Ponent: José Maria Gil, director del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA-UPC-IRTA).

Conferència en llengua castellana