• Català
  • English
  • Español

Cercar Notícies

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
7 des. 2016

Notícies: El CRAG obté un ajut de 300.000€ per a l’adquisició d’equipament cientificotècnic

La resolució de la convocatòria de l’any 2015 d’Ajudes a infraestructures i equipament cientificotècnic del Subprograma estatal d’infraestructures científiques i tècniques i equipament del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat ha concedit 300.000€ al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG). Gràcies a aquest ajut, cofinançat amb recursos procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el CRAG podrà ampliar i modernitzar les seves instal·lacions per al creixement de plates.

Si bé l’edifici del CRAG és recent, del 2011, les dues sol·licituds presentades des del Centre sorgeixen de la necessitat de millorar les infraestructures per al creixement de plantes, ja que la major part provenen d’instal·lacions prèvies de les institucions que formen el consorci CRAG (CSIC-IRTA-UAB-AB) i estan acostant-se al final de la seva vida útil. Amb un ajut de 235.000€, un dels projectes (CSIR15-EE-2877) té com a objectiu incorporar equips de creixement de plantes d’última generació proveïts amb tecnologia LED, els quals garantiran el cultiu de plantes en condicions ambientals òptimes i permetran un major estalvi energètic.

A més de les instal·lacions presents al popi edifici, el CRAG disposa d’hivernacles d’altes prestacions i gran superfície que permeten el cultiu de plantes d’interès agro-econòmic de gran port. Així doncs, el segon projecte (CSIR15-EE-3594), amb una concessió de 70.000€, pretén condicionar aquests hivernacles tal d’aconseguir un nivell de bioseguretat 1, fet que ampliarà en gran mesura la capacitat científica del CRAG i permetrà enfocs experimentals més ambiciosos.

La resolució de la convocatòria evidencia que des del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat es valoren els projectes presentats i la feina realitzada al Centre, reconeixent la qualitat de l’activitat que s’hi duu a terme. Mitjançant els ajuts concedits, el CRAG tindrà un equipament científic de primer ordre d’acord amb la investigació que s’hi realitza.