• Català
  • English
  • Español

Cercar Notícies

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
12 març 2018

Notícies: L’Aliança de Centres Severo Ochoa i Unitats María de Maeztu (SOMMa) es proposa promoure la ciència d’excel·lència espanyola i salvaguardar la seva competitivitat

  • La creació de la SOMMa permetrà als centres i unitats incrementar el seu impacte, fomentar la col·laboració i el treball en xarxa, i enriquir tot el sistema d’I+D
  • SOMMa ha presentat el document “Informe SOMMa: Accions necessàries per salvaguardar la competitivitat de la ciència” que pretén reclamar l’atenció de la classe política per abordar algunes de les problemàtiques administratives de manera urgent i duradora.

L’Aliança de Centres Severo Ochoa i Unitats María de Maeztu (SOMMa) reuneix centres i unitats d’investigació que compten amb els distintius d’excel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu a Espanya. Gràcies al suport de la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, aquests centres i unitats s’han aliat per tal de promoure, reforçar i maximitzar a nivell nacional i internacional tant el valor de la ciència d’excel·lència produïda pels centres i les unitats, com el seu impacte econòmic i social.

 

En un acte celebrat a Madrid aquest matí, els representants de la SOMMa juntament amb la Secretària d’Estat d’I+D+i, Carmen Vela, han presentat la nova aliança SOMMa. “La ciència espanyola compta amb centres i unitats d’excel·lència que competeixen amb èxit a nivell internacional. Unir-nos amb aquesta aliança ens permet agrupar esforços, incrementar el nostre impacte i fomentar la col·laboració i el treball en xarxa. En definitiva, enriquir el sistema d’I+D d’aquest país a llarg termini,” ha expressat Teresa Garcia-Milà, vicepresidenta de la SOMMa i directora de la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), durant la presentació.

 

Spanish State Secretary  for R+D+i, Carmen Vela, accompanied of directors and representatives of the Severo Ochoa centres and María de Maeztu units during the presentation event.

Secretària d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, Carmen

Vela, acompanyada per directors i representants dels centres Severo Ochoa

i unitats María de Maeztu durant l’acte de presentació, aquest matí.

Entre els objectius de l’aliança hi trobem: incrementar la visibilitat nacional i internacional de la investigació a Espanya, així com el seu impacte científic, econòmic i social; promoure l’intercanvi de coneixement científic i de bones pràctiques entre tots els actors del sistema d’I+D espanyol; establir un diàleg amb la societat i contribuir al foment de la cultura científica; i tenir veu en la política científica a Espanya i Europa.

 

El conjunt de centres i unitats de la SOMMa reuneix més de 7.000 empleats dedicats a la investigació, forma cada any més de 500 doctors i les ajudes per als projectes europeus que rep suposen un retorn aproximat de 530 milions d’euros per un període de 5 anys. Només el 2016, la investigació dels centres i unitats SOMMa s’ha publicat a més de 5.800 articles a les millors revistes científiques i ha donat lloc a 8 noves empreses spin-off, més de 100 sol·licituds de patents registrades i unes 350 col·laboracions i contractes amb empreses. “Aquestes xifres demostren que el programa Severo Ochoa ha impulsat l’impacte, el lideratge científic internacional i la competitivitat d’aquests centres i unitats. Aquesta aliança serà molt positiva perquè permetrà que els millors centres treballin de manera conjunta, coordinats, fet que contribuirà a expandir l’impacte,” ha afirmat la secretària d’Estat d’I+D+i, Carmen Vela.

 

Així mateix, durant la presentació, els representants de SOMMa han expressat, amb el recolzament d’altres agrupacions del sector de la ciència i la innovació, la seva preocupació per la reducció del finançament en I+D i per alguns problemes administratius que constrenyen la ciència espanyola. En concret, el col·lectiu coincideix en destacar la necessitat de contactar amb regulacions específiques i adequades dins del marc de la normativa europea que salvaguardin la competitivitat del sector, tal i com succeeix en altres països.

 

“Celebrem l’esforç de la Secretaria d’Estat d’I+D+i per crear i mantenir els programes Severo Ochoa i María de Maeztu tot i la crisi econòmica i els ajustaments en els pressupostos públics. Tot i així, hem d’insistir en la importància de la inversió en ciència que requereix un pacte d’Estat a llarg termini,” ha afirmat Luis Serrano, president de la SOMMa i director del Centre de Regulació Genòmica (CRG).

 

A més de sol·licitar una aposta decidida respecte els nivells de finançament, la SOMMa també ha posat de manifest l’existència de certes particularitats administratives que comprometen seriosament el sistema d’I+D i que requereixen voluntat política per a solucionar-les. Durant l’acte s’ha presentat el document “Informe SOMMa: Accions necessàries per salvaguardar la competitivitat de la ciència” que pretén reclamar l’atenció de la classe política per abordar aquestes problemàtiques de manera urgent i duradora.

 

En resum, els tres aspectes administratius que s’exposen a l’informe corresponen als criteris de deducció de l’IVA, la contractació de personal i la contractació pública per part dels centres i unitats d’investigació. Els tres temes estan causant greus problemes a diversos centres d’investigació actualment i potencialment podrien afectar a tots els centres d’investigació del sistema d’I+D espanyol.

 

A l’informe es proposa un acord transversal que compti amb el recolzament de tots els grups parlamentaris i es plantegen com a possibles solucions:

  • La consideració de la investigació, i la investigació bàsica en particular, com a activitat econòmica, així com constatar que la investigació és una activitat d’interès general, les subvencions de la qual no haurien de repercutir IVA.
  • L’adequació del règim de contractació pública dels centres d’investigació i universitats a les seves necessitats, dins del marc de la normativa europea en contractació.
  • La flexibilització de la tasca de reposició, en particular per al personal estructural, així com la incorporació dels contractes indefinits no fixes per cessament menor als 20 dies fixats i finançables amb fons competitius del Pla Estatal i que no compten a efectes de taxa de reposició.

 

En general, aquesta situació és fruit de l’equiparació dels centres d’investigació i universitats a qualsevol administració pública, sense tenir en compte les peculiaritats i necessitats pròpies de l’activitat científica. “Necessitem que la ciència també estigui present a l’agenda política i esperem poder treballar també en aquesta direcció des de la SOMMa juntament amb la secretaria d’Estat d’I+D+i, en benefici, no només dels centres i unitats integrats de l’aliança, sinó de tot el sistema d’I+D a Espanya”, han conclòs Serrano i Garcia-Milà.