• Català
  • English
  • Español
13 març 2015

Seminaris: Manel Esteller

Organitzador:
Pere Puigdomènech
Manel Esteller
Provenance Center:

IDIBELL, Barcelona

Lloc de l'acte:
Auditorium