• Català
  • English
  • Español
14 jul. 2017

Seminaris: Seminar- John Hickey

Organitzador:
Alex Clop
Luis Varona
Provenance Center:

Universidad de Zaragoza

Lloc de l'acte:
Auditorium CRAG