• Català
  • English
  • Español
18 nov. 2016

Seminaris: Seminar - Mª Angeles Pedreño

Organitzador:
Manuel Rodríguez-Concepción
Mª Angeles Pedreño
Provenance Center:

Universidad de Murcia

Lloc de l'acte:
Auditorium CRAG