• Català
  • English
  • Español
23 març 2018

Seminaris: Seminar - Pura Muñoz

Organitzador:
Pere Puigdomènech
Pura Muñoz
Provenance Center:

Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona

Lloc de l'acte:
CRAG Auditorium