• Català
  • English
  • Español
15 febr. 2019

Seminaris: Seminari - Victor Flors

Organitzador:
Teresa Altabella
Victor Flors
Provenance Center:

Universitat Jaume I, Castellón

Lloc de l'acte:
CRAG Auditorium