• Català
  • English
  • Español

Administració i gestió

Gestió econòmica

Iñaki Cánovas
Responsable d'Àrea

Projectes i Assumptes Internacionals

Maite Iriarte
Responsable d'Àrea

Àrea de Personal

Lara Cejudo
Responsable d'Àrea

Comunicació i Ciència Oberta

Zoila Babot
Responsable d'Àrea

Transferència de Tecnologia i Innovació

Ricardo Manuel Costa
Responsable d'Àrea

Compres i magatzem

Mario Moreno
Responsable d'Àrea

Manteniment i Infraestructura

Iván Salvador
Responsable d'Àrea

Serveis de Tecnologies de la Informació

Pedro Palomar
Responsable d'Àrea

Administració