crag

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT


La confidencialitat i la seguretat són valors clau de CRAG i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir en tot moment la privacitat de les dades personals dels nostres usuaris i de no recaptar informació innecessària
A continuació, li facilitem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recollim, explicant:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
 • Amb quines finalitats demanem les dades que demanem?
 • Quina és la legitimitat per al seu tractament?
 • Durant quant temps els conservem?
 • A quins destinataris comuniquen les seves dades?
 • Quins són els seus drets?


QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

Raó social: Centre de recerca en Agrigenòmica (CRAG)
NIF: Q0801214H
Adreça: Centre de recerca en Agrigenòmica, CRAG. Carrer de la Vall Moronta, Edifici CRAG. 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Contacte: proteccio.dades@cragenomica.es


QUI SÓN LES PARTS INTERESSADES?

Les dades personals tractades són les de:

 • Persones que ens han facilitat les seves dades mitjançant l'enviament de correu electrònic a les adreces de contacte publicades al lloc web per realitzar consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.
 • Persones que envien les seves sol·licituds a processos de selecció de personal i borsa de treball.


AMB QUINES FINALITATS I LEGITIMACIÓ UTILITZEM LES DADES PERSONALS?

En el CRAG tractem dades personals per donar resposta a les sol·licituds d'informació o donar resposta a les seves sol·licituds
Aquestes dades personals seran tractades per a les finalitats legítimes que s' indiquen a continuació.

Responder a sol·licituds d'informació o contacte: 

En el CRAG utilitzarem les dades de contacte facilitades per donar resposta a les seves sol·licituds i preguntes dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hagin estat publicades.

Base legal:

 • Interés legítim de CRAG per a aquest tractament de dades considerant les expectatives raonables de l'interessat per rebre resposta a les seves sol·licituds.

Datos tractats:

 • Datos identificativos: Nombre y apellidos
 • Dats de contacte: Adreça de correu electrònic i número de telèfon de contacte opcional

 

Enviament de candidats a processos de selecció oberts i borsa de treball:

Les dades personals de les persones que vulguin presentar-se als processos de selecció oberts pel CRAG seran tractats amb la finalitat de validar les candidatures en els llocs als quals es presentin, o estiguin inscrites a la borsa de treball per optar a futures vacants.

Base legal:

 • Interés legítim del CRAG per gestionar candidats a processos de selecció oberts i tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a participar en aquests processos.
 • Tractament necessari per a l' execució d' un contracte en el qual l' interessat sigui part o per a l' aplicació a petició d' aquest de mesures precontractuals.
 • Consentiment manifestat per l' interessat en facilitar les seves dades a través del formulari específic a l' efecte.

Dades tractades:

 • El lloc per al qual demanes
 • Datos identificativos: Nombre y apellidos
 • Dats de contacte: Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte
 • Educació: Nivell d' estudis i idiomes
 • La situació de l'ocupació: situació actual i categoria
 • Curriculum i carta de presentació
 • Altres: País i lloc de residència

 

Analítica de visitas al sitio web:

El CRAG utilitza diverses tècniques per recopilar informació que pot ser utilitzada per obtenir dades analítiques de les visites i la navegació a través de les pàgines dels nostres llocs web.
Aquestes analítiques es basen en l' ús de serveis externs que tenen la seva pròpia política de privacitat: 

Per Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/partner-sites) 


És important tenir en compte que, tal com indiquen les seves polítiques de privacitat, aquestes empreses poden creuar les dades de navegació amb els seus registres interns per tal d'utilitzar-les per a la personalització d'anuncis, fins i tot si no tens un compte registrat per als seus serveis.


Base legal:

 • Interés legítim del CRAG per obtenir informació analítica sobre l'ús del lloc web per part dels visitants.

Dades tractades:

 • Identificadors en línia, incloses les cookies d'identificació
 • Identificador de clients
 • Informació continguda en els encapçalats HTTP de les sol·licituds enviades a través d'Internet, com el tipus de dispositiu, sistema operatiu i navegador des del qual es visiten les pàgines.
 • Informació proporcionada pel navegador, com l'idioma preferit, la zona horària i altres.
 • Datos de navegación en el sitio web: páginas visitadas

Més informació a:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

A més de l'anterior, el CRAG podrà dur a terme altres tractaments de dades personals. En aquest cas, l'interessat rebrà la informació necessària en relació amb aquests tractaments i el CRAG sol·licitarà el seu consentiment si fos necessari.


QUANT TEMPS CONSERVARÀ EL CRAG LES DADES?

Amb caràcter general, les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que puguin derivar-se d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.
Entre d'altres, implica que el CRAG conservarà les dades personals de l'interessat mentre duri la relació amb nosaltres i, si s'escau, durant el termini que sigui necessari per a la formulació, l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, o per donar compliment a les obligacions legals determinades per la legislació aplicable
En el cas de les dades dels candidats que ens enviïn les seves candidatures a processos de selecció o s'inscriguin a la borsa de treball, les seves dades es conservaran si no se'n demana l'eliminació.
Un cop finalitzat l' esmentat termini, el CRAG es compromet a cessar en el tractament de totes les dades personals, destruir-les, bloquejar-les o anonimitzar-les en la mesura del possible per a la finalitat per a la qual es conserven.


A QUI ES COMUNICARAN LES DADES?

Per regla general, les dades personals no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per respondre a la sol·licitud, estem obligats per llei o l'interessat ens hagi donat el seu consentiment.

També podrem comunicar dades a empreses que ens prestin serveis relacionats amb l'activitat ordinària i administrativa de l'empresa actuant com a encarregats del tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com, entre d'altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, serveis d'allotjament web, allotjament de servidors, serveis d'aplicacions de gestió en mode SaaS, arxiu d' arxius al núvol i altres.

La prestació d'aquests serveis pot implicar el tractament de dades personals per part d'empreses ubicades en països fora de l'Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades). No obstant això, només es durà a terme amb països que ofereixin un nivell de protecció adequat o que hagin posat a la nostra disposició Clàusules Contractuals Tipus (CCT) d'acord amb la decisió de la Comissió Europea per a les transferències de dades dels responsables del tractament a la UE als encarregats del tractament establerts fora de la UE.

En el cas de les entitats d'EUA, ens assegurem que estiguin cobertes pel marc de privacitat de dades UE-EUA (UE) 2016/679 de la Comissió, de 10 de juliol de 2023, pots consultar les empreses cobertes en el següent enllaç:

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

A continuació es detallen els prestadors de serveis vinculats a la pàgina web del CRAG:

Google Inc

del servei d'analítica d'ús web.

https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

 

QUINS SÓN ELS DRETS DELS INTERESSATS QUAN ENS FACILITEN LES SEVES DADES?

En qualsevol moment, l'interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals tractades pel CRAG així com les d'oposició i limitació del seu tractament.
Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l'interessat, i en el seu cas per la persona que el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, dirigida al nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO) que està a la seva disposició:

 • Per email: dpo-centre@ingecal.cat
 • Per correu postal: Av. Cerdanyola 98, esc B, 4art pis, oficina 18 – Edifici Collserola 08173 Sant Cugat del Vallès (Spain)

En el cas de representació, s'haurà d'acreditar mitjançant escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva representació.
A més dels drets anteriors, l' interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment descrit anteriorment, sense que aquesta retirada del consentiment afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada. El CRAG podrà continuar tractant les dades personals de l'interessat en la mesura que la legislació aplicable ho permeti o persisteixi qualsevol altra legitimació que ho justifiqui.
El CRAG recorda a l'interessat que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).


ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en els mateixos. En cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos i de les implicacions que pugui tenir en el seu tractament.

 

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT I CUSTÒDIA DE DADES

El CRAG declara que ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives oportunes per tal de garantir i poder demostrar que el tractament és conforme a la legislació vigent i que es garanteix la protecció dels drets de l'interessat. 
Per a això, té implantat un Sistema de Gestió de Protecció de Dades de Caràcter Personal per tal de determinar i aplicar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d' informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Així mateix, el CRAG ha posat en marxa controls interns per verificar, avaluar i valorar, de forma periòdica, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.


ÚS DE COOKIES (COOKIES)

Aquest lloc web, com la majoria dels llocs web a Internet, utilitza cookies per millorar l'experiència de l'usuari. A la nostra Política de Cookies trobarà informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies al seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.
Si us plau, llegeixi la nostra Política de cookies abans de seguir navegant pel nostre lloc web.


MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

El CRAG podrà modificar la seva Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà degudament notificada perquè estigui informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l' interessat pugui confirmar el seu consentiment