• Català
  • English
  • Español

Respostes a l'estrès

Els grups de recerca integrats en aquest Programa estan interessats en saber com responen les plantes a l'estrès causat per factors abiòtics i biòtics. Aquest objectiu científic principal es desglossa en d’altres objectius concrets, incloent-hi la detecció de condicions ambientals potencialment perjudicials per a la planta i el reconeixement dels organismes patògens, la transducció de senyals i la caracterització de les diferents respostes de les plantes.

En el cas dels microorganismes patògens, també s’estudien aspectos referents als seus cicles biològics. A més d'aquests aspectes bàsics, el Programa pretén aplicar del coneixement generat per tal de disminuir l'impacte negatiu dels diferents estressos en la productivitat dels conreus.

L’objectiu final és emprar els nous coneixements per tal de manipular les respostes de defensa dels vegetals i obtenir així conreus més ben adaptats a sobreviure i ser productius en situacions ambientals adverses i canviants i més resistents enfront de l'atac dels agents patògens.

Pàgines

Publicacions

Alonso-Díaz, A., Floriach-Clark, J., Fuentes, J., Capellades, M., Coll, N.S., Laromaine, A.
(2019) ACS Biomaterials Science and Engineering (Article in Press)
Salvador-Guirao, R., Baldrich, P., Tomiyama, S., Hsing, Y.-I., Okada, K., San Segundo, B.
(2019) Annals of botany, vol. 123 (1), pp. 79-93
Puigvert, M., Solé, M., López-Garcia, B., Coll, N.S., Beattie, K.D., Davis, R.A., Elofsson, M., Valls, M.
(2019) Molecular Plant Pathology, vol. 20 (1), pp. 20-32
Rodamilans, B., Valli, A., Mingot, A., San León, D., López-Moya, J.J., García, J.A.
(2018) Scientific Reports, vol. 8 (1), Art. número 15937
Lema Asqui, S., Vercammen, D., Serrano, I., Valls, M., Rivas, S., Van Breusegem, F., Conlon, F.L., Dangl, J.L., Coll, N.S.
(2018) New Phytologist, vol. 218 (3), pp. 1156-1166
Avin-Wittenberg, T., Baluška, F., Bozhkov, P.V., Elander, P.H., Fernie, A.R., Galili, G., Hassan, A., Hofius, D., Isono, E., Le Bars, R., Masclaux-Daubresse, C., Minina, E.A., Peled-Zehavi, H., Coll, N.S., Sandalio, L.M., Satiat-Jeunemaitre, B., Sirko, A., Testillano, P.S., Batoko, H.
(2018) Journal of Experimental Botany, vol. 69 (6), pp. 1335-1353
Avin-Wittenberg, T., Baluška, F., Bozhkov, P.V., Elander, P.H., Fernie, A.R., Galili, G., Hassan, A., Hofius, D., Isono, E., Le Bars, R., Masclaux-Daubresse, C., Minina, E.A., Peled-Zehavi, H., Coll, N.S., Sandalio, L.M., Satiat-Jeunemaitre, B., Sirko, A., Testillano, P.S., Batoko, H.
(2018) Journal of Experimental Botany, vol. 69 (12), pp. 3173
Salvador-Guirao, R., Hsing, Y.-I., San Segundo, B.
(2018) Frontiers in Plant Science, vol. 9, Art. número 337
Shi, X., Cordero, T., Garrigues, S., Marcos, J.F., Daròs, J.-A., Coca, M.
(2018) Plant Biotechnology Journal (Article in Press)
Valli, A.A., Gallo, A., Rodamilans, B., López-Moya, J.J., García, J.A.
(2018) Molecular Plant Pathology, vol. 19 (3), pp. 744-763
Lu, H., Lema, S.A., Planas-Marquès, M., Alonso-Díaz, A., Valls, M., Coll, N.S.
(2018) Molecular Plant-Microbe Interactions, vol. 31 (1), pp. 175-184
Camargo-Ramírez, R., Val-Torregrosa, B., San Segundo, B.
(2018) Plant & cell physiology, vol. 59 (1), pp. 190-204
Lu, H., Lema, S.A., Planas-Marquès, M., Alonso-Díaz, A., Valls, M., Coll, N.S.
(2018) Molecular Plant-Microbe Interactions, vol. 31 (1), pp. 175-184
Planas-Marquès, M., Bernardo-Faura, M., Paulus, J., Kaschani, F., Kaiser, M., Valls, M., Van Der Hoorn, R.A.L., Coll, N.S.
(2018) Molecular and Cellular Proteomics, vol. 17 (6), pp. 1112-1125
Garrigues, S., Gandía, M., Castillo, L., Coca, M., Marx, F., Marcos, J.F., Manzanares, P.
(2018) Frontiers in Microbiology, vol. 9 (OCT), Art. número 2370
Giner, A., Pascual, L., Bourgeois, M., Gyetvai, G., Rios, P., Picó, B., Troadec, C., Bendahmane, A., Garcia-Mas, J., Martín-Hernández, A.M.
(2017) Scientific Reports, vol. 7 (1), Art. número 10471
Hofius, D., Li, L., Hafrén, A., Coll, N.S.
(2017) Current Opinion in Plant Biology, vol. 38, pp. 117-123
Bundó, M., Coca, M.
(2017) Journal of Experimental Botany, vol. 68 (11), pp. 2963-2975
Erill, I., Puigvert, M., Legrand, L., Guarischi-Sousa, R., Vandecasteele, C., Setubal, J.C., Genin, S., Guidot, A., Valls, M.
(2017) Frontiers in Plant Science, vol. 8, Art. número 504
Huysmans, M., Lema A, S., Coll, N.S., Nowack, M.K.
(2017) Current Opinion in Plant Biology, vol. 35, pp. 37-44
Garrigues, S., Gandía, M., Popa, C., Borics, A., Marx, F., Coca, M., Marcos, J.F., Manzanares, P.
(2017) Scientific Reports, vol. 7 (1), Art. número 14663
Wylie, S.J., Adams, M., Chalam, C., Kreuze, J., López-Moya, J.J., Ohshima, K., Praveen, S., Rabenstein, F., Stenger, D., Wang, A., Zerbini, F.M.
(2017) Journal of General Virology, vol. 98 (3), Art. número 000740, pp. 352-354
Mingot, A., Valli, A., López-Moya, J.J., García, J.A.
(2017) Plant Gene Silencing: Mechanisms and Applications, pp. 32-58
Ferreira, V., Pianzzola, M.J., Vilaró, F.L., Galván, G.A., Tondo, M.L., Rodriguez, M.V., Orellano, E.G., Valls, M., Siri, M.I.
(2017) Frontiers in Plant Science, vol. 8, Art. número 1424
Minina, E.A., Coll, N.S., Tuominen, H., Bozhkov, P.V.
(2017) Cell Death and Differentiation, vol. 24 (8), pp. 1314-1325
Montesinos, L., Bundó, M., Badosa, E., San Segundo, B., Coca, M., Montesinos, E.
(2017) BMC Plant Biology, vol. 17 (1), Art. número 63
Argyris, J.M., Díaz, A., Ruggieri, V., Fernández, M., Jahrmann, T., Gibon, Y., Picó, B., Martín-Hernández, A.M., Monforte, A.J., Garcia-Mas, J.
(2017) Frontiers in Plant Science, vol. 8, Art. número 1679
Díaz, A., Martín-Hernández, A.M., Dolcet-Sanjuan, R., Garcés-Claver, A., Álvarez, J.M., Garcia-Mas, J., Picó, B., Monforte, A.J.
(2017) Theoretical and Applied Genetics, vol. 130 (9), pp. 1837-1856

Pàgines

Subscriure a RSS - Respostes a l'estrès