Technology transfer

Transferència de tecnologia

Area Manager

kto@cragenomica.es

Descripció general

El CRAG es dedica a la recerca i el desenvolupament tecnològic d'avantguarda en els camps de les ciències vegetals i la genètica i la genòmica d'animals agrícoles i de granja, esforçant-se per traduir els resultats de la investigació en millores i innovació de la vida real. Es presta una atenció especial als trets d'interès de les plantes i els animals de granja, i les seves aplicacions en l'agricultura, la producció d'aliments o la sostenibilitat. L'Oficina de Transferència de Tecnologia dóna suport als investigadors i a la comunitat en general per superar la bretxa entre els resultats científics i el coneixement i la tecnologia comercialitzables, mitjançant la protecció de la propietat intel·lectual, les col·laboracions en recerca, les associacions i les noves empreses. El CRAG es compromet a treballar amb la indústria, els inversors, la filantropia o els seus socis per a la progressió dels resultats de la investigació en beneficis i impactes tangibles.

Treballant estretament amb els nostres investigadors, l'objectiu és construir la cartera de recerca del CRAG i, juntament amb els nostres socis, ser un motor de creixement econòmic, sistemes agroalimentaris més sostenibles, nous productes o la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible.