Transparency

Transparency

El CRAG és un Consorci públic format pel CSIC, el IRTA, la UAB i la UB, adscrit a la Generalitat de Catalunya i que posseeix personalitat jurídica pròpia.

Com a tal, li és d’aplicació en matèria de TRANSPARÈNCIA la Llei 19/2014 del 29 de desembre de Transparència, accés a la informació i bon govern, així com la Llei 21/2014 del 29 de desembre del Protectorat de Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

En compliment d’aquesta normativa es posa a disposició dels ciutadans la informació necessària referent a l’organització, funcionament i gestió dels recursos del CRAG.

PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

Misió, visió i objectius

Missatge del Director

Estructura

Estatuts
Modificació Estatuts 2008
Patronat
Comitè Científic Assessor
Organigrama

Personal al CRAG

Plan de Igualdad 2021-2024 (ES) Equality Plan 2021-2024 (EN)
PhD Program
HRS4R

Activitat i planificació

Memòria anual d'activitats

Comptes anuals

Comptes Anuals del 2017
Comptes Anuals del 2018
Comptes Anuals del 2019
Comptes Anuals del 2020

Contractació pública

Contractació

Subvencions i ajuts

FI 2023 Call. CRAG ranking results
Criteris de priorització per la convocatoria predoctoral FI2023
Conveni amb i-CERCA Oct2020

Tarifes serveis cientificotècnics

Tarifas Servicios CRAG 2016
Tarifas Servicios CRAG 2017
Tarifas Servicios CRAG 2018 (enero-junio)
Tarifas Servicios CRAG 2018
Tarifas Servicios CRAG 2018 (Septiembre)
Tarifas Servicios CRAG 2019
Tarifas Servicios CRAG 2020
Tarifas Servicios CRAG 2021
Internal scientific service - Plates and Growth medium preparation 2021
Tarifas Servicios CRAG 2022 (Enero)
Internal scientific service - Plates and Growth medium preparation 2022

Mesures Antifrau

Declaración institucional de medidas antifraude

Enllaços a oficines antifrau:
Oficina europea de la lluita contra el frau
Comunicación de información sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos
Buzón antifraude - Canal de denuncias del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia

Bústia antifrau del CRAG:
antifraude@cragenomica.es

Sol·licitud d'informació

Per a més informació podeu escriure a l'adreça: transparencia@cragenomica.es