Crag News

La FECYT concedeix al CRAG un ajut per al foment de la cultura científica [CAT] / La FECYT concede al CRAG una ayuda para el fomento de la cultura científica [ESP]

La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT)-Ministeri de Ciència i Innovació ha concedit al CRAG un ajut de 20.000€ per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació. Com a part de la Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i), el CRAG actua com a agent en la difusió i divulgació de la ciència i la innovació, i constitueix un servei clau per a millorar i incrementar la formació, la cultura i els coneixements científics de la ciutadania.

El projecte finançat per la FECYT persegueix incrementar la cultura científica de la societat amb relació a la ciència de plantes, la genòmica, l’agricultura i l’alimentació, a més de difondre els resultats de la investigació i de la innovació del CRAG. A través de diferents accions, el projecte pretén divulgar la importància de la investigació agrigenòmica per a contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS) i afrontar els reptes socials actuals i futurs en un context de crisi climàtica, així com contribuir al debat públic sobre l’edició genòmica de cultius i incorporar la visió de diferents actors socials.

Gràcies a la concessió d’aquest ajut, la UCC+i del CRAG podrà ampliar l’abast i l’impacte del seu pla de comunicació i divulgació mitjançant cinc accions que inclouen la redacció i difusió de noticies sobre resultats d’I+D+i, les trobades amb diferents sectors per a debatre sobre edició genòmica de cultius, i l’apropament de la ciència de plantes a escoles i instituts mitjançant tallers, xerrades, exposicions fotogràfiques i suport a treballs de recerca de batxillerat.

Del 9 al 16 de setembre de 2022 s’obre el període d’inscripció per a sol·licitar dues activitats dirigides a alumnat de batxillerat, el taller La DefeNsA de les plantes i la xerrada amb visita del centre titulada Edició genètica de plantes: tot el que sempre has volgut saber sobre els Organismes Modificats Genèticament (OMGs). A més, els instituts que ho desitgin poden sol·licitar acollir l’exposició fotogràfica Qui investiga les plantes?, que inclou una xerrada divulgativa per a alumnat d’ESO per part de personal investigador del CRAG. Dins del marc de la 27ª Setmana de la Ciència, el CRAG ofereix la cinquena edició del taller experimental Plantes mutants dirigit a alumnat de 5è i 6è de primària, les inscripcions pel qual estan obertes fins el 26 de setembre.

 

 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia e Innovación ha concedido al CRAG una ayuda de 20.000€ para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Como parte de la Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), el CRAG actúa como agente en la difusión y divulgación de la ciencia y la innovación, y constituye un servicio clave para mejorar e incrementar la formación, la cultura y los conocimientos científicos de la ciudadanía.

El proyecto financiado por la FECYT persigue incrementar la cultura científica de la sociedad en relación a la ciencia de plantas, la genómica, la agricultura y la alimentación, además de difundir los resultados de la investigación y de la innovación del CRAG. A través de distintas acciones, el proyecto pretende divulgar la importancia de la investigación agrigenómica para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y hacer frente a los retos sociales actuales y futuros en un contexto de crisis climática, así como contribuir al debate público sobre la edición genómica de cultivos e incorporar la visión de distintos actores sociales.

Gracias a la concesión de esta ayuda, la UCC+i del CRAG podrá ampliar el alcance y el impacto de su plan de comunicación y divulgación mediante cinco acciones que incluyen la redacción y difusión de noticias sobre resultados de I+D+i, los encuentros con diferentes sectores para debatir sobre edición genómica de cultivos, y el acercamiento de la ciencia de plantas a escuelas e institutos mediante talleres, charlas, exposiciones fotográficas y soporte a treballs de recerca de bachillerato.

Del 9 al 16 de septiembre de 2022 se abre el período de inscripción para solicitar dos actividades dirigidas al alumnado de bachillerato, el taller La DefeNsA de las plantas y la charla con visita del centro bajo el título Edición genética de plantas: todo lo que siempre has querido saber sobre los Organismos Modificados Genéticamente (OMGs). Además, los institutos que lo deseen pueden solicitar acoger la exposición fotográfica ¿Quién investiga las plantas?, que incluye una charla divulgativa para alumnado de ESO por parte de personal investigador del CRAG. Dentro del programa de la 27ª Semana de la Ciencia, el CRAG ofrece la quinta edición del taller experimental Plantas mutantes dirigido a alumnado de 5º y 6º de primaria, cuyas inscripciones están abiertas hasta el 26 de septiembre.

 

Ministerio-FECYT-SO