Transparency

Transparency

El CRAG és un Consorci públic format pel CSIC, el IRTA, la UAB i la UB, adscrit a la Generalitat de Catalunya i que posseeix personalitat jurídica pròpia.

Com a tal, li és d’aplicació en matèria de TRANSPARÈNCIA la Llei 19/2014 del 29 de desembre de Transparència, accés a la informació i bon govern, així com la Llei 21/2014 del 29 de desembre del Protectorat de Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

En compliment d’aquesta normativa es posa a disposició dels ciutadans la informació necessària referent a l’organització, funcionament i gestió dels recursos del CRAG.

PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

Misió, visió i objectius

Missatge del Director

Estructura

Estatuts
Modificació Estatuts 2008
Patronat
Comitè Científic Assessor
Organigrama

Personal al CRAG

Plan de Igualdad 2021-2024 (ES) Equality Plan 2021-2024 (EN)
PhD Program
HRS4R

Activitat i planificació

Memòria anual d'activitats

Comptes anuals

Comptes Anuals del 2017
Comptes Anuals del 2018
Comptes Anuals del 2019
Comptes Anuals del 2020
Comptes Anuals del 2021
Comptes Anuals del 2022

Contractació pública

Contractació

Subvencions i ajuts

FI 2023 Call. CRAG ranking results
Criteris de priorització per la convocatoria predoctoral FI2023
Criteris de Priorització dels Ajuts Joan Oró per a investigadors predoctorals FI2024
Conveni amb i-CERCA Oct2020

Tarifes serveis cientificotècnics

Tarifas Servicios CRAG 2016
Tarifas Servicios CRAG 2017
Tarifas Servicios CRAG 2018 (enero-junio)
Tarifas Servicios CRAG 2018
Tarifas Servicios CRAG 2018 (Septiembre)
Tarifas Servicios CRAG 2019
Tarifas Servicios CRAG 2020
Tarifas Servicios CRAG 2021
Tarifas Servicios CRAG 2022
Tarifas Servicios CRAG 2023

Mesures Antifrau

Declaración institucional de medidas antifraude

Enllaços a oficines antifrau:
Oficina europea de la lluita contra el frau
Comunicación de información sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos
Buzón antifraude - Canal de denuncias del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia

Bústia antifrau del CRAG:
antifraude@cragenomica.es

Sol·licitud d'informació

Per a més informació podeu escriure a l'adreça: transparencia@cragenomica.es